Net zoals andere kinderopvang en dagverblijven heeft ook de Bosuil een oudercommissie (OC). Deze commissie bestaat uit ouders van kinderen van het kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO). Het hebben van een oudercommissie is verplicht voor de Bosuil en deze heeft verschillende taken (zie statuten OC). De OC heeft onder andere een adviserende functie aan de directie van de Bosuil. Dit houdt in dat de directie verplicht is om (veranderingen in) pedagogisch-, financieel-  en organisatorisch beleid, dagelijks bestuur en voor de kinderen en ouders van invloed zijnde beslissingen, voor te leggen aan de OC. De OC adviseert de directie hierover, echter dit advies is niet bindend. De huidige ervaringen van de bestaande OC is dat de directie open staat voor advies en deze meeneemt in de definitieve besluitvoering.

Ook is de OC de koppeling tussen de ouders en de directie. Leden van de OC zijn door ouders te benaderen als zij vragen hebben over bestuur, beleid, dagelijkse gang van zaken of financiën. De OC heeft echter geen rol in de uitvoering van de opvangtaken of pedagogisch beleid.

De OC heeft ook een sociale functie. Zij organiseert activiteiten op de Bosuil (zoals thema avonden of Bosuilmarkt) en kan een meewerkende rol spelen bij activiteiten die georganiseerd worden door de Bosuil. Ook regelt de OC attenties voor de leidsters bij bijzondere gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, dag van de leidster en dergelijke). Deze attenties worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De leden van de oudercommissie stellen zich hieronder aan u voor. Spreek ons gerust aan als u vragen hebt, of stuur een email naar ocdebosuil@gmail.com.

 

Marlieke Muller – Voorzitter

Ik ben Marlieke Muller en samen met Jurian Hermeler ouders van Isabelle (6) en Helena (4). Daarnaast ben ik stiefmoeder van Floris (16) en Carlijn (14) die ook werden opgevangen door Gabriela. Wij draaien dus al heel wat jaren met haar mee! Ik werk als zelfstandig Interim Marketing Professional voornamelijk in de randstad. Het blijft altijd heerlijk thuiskomen in het dorp in de bossen, maar de rust is ver te zoeken met een man, 4 kinderen en 4 katten. Sinds 2018 ben ik Voorzitter van OC De Bosuill

Frida Mulder – Secretaris

Mijn naam is Frida Mulder en ik ben de moeder van Anco (6) en Jurre (4). Sinds februari 2017 zijn wij in Amerongen komen wonen en sinds september 2018 zit ik in de oudercommissie van de Bosuil. Mijn kinderen hebben het enorm naar hun zin bij de Bosuil en ik vind het een fantastische plek waarbij ze lekker veel buiten kunnen spelen. Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn en om een adviesfunctie te hebben op diverse onderwerpen. Daarnaast is het ook erg gezellig om samen met andere betrokken ouders een paar keer per jaar bij elkaar te komen. Sinds 2018 ben ik Penningmeester van OC De Bosuil.

Sander Goudswaard – Penningmeester

Mijn naam is Sander Goudswaard. Samen met Lydian en onze dochters Doris (4) en Charlie (2) wonen we sinds 2016 in Amerongen, en komen we dus bij de Bosuil. Charlie gaat naar het KDV en Doris naar de BSO. Naast aan het vaderschap en het gezin, gaat mijn tijd voornamelijk op aan mijn eigen onderneming op het gebied van innovatie. Is er nog een gaatje over dan probeer ik wat te sporten en naar mijn eigen favoriete muziek te luisteren (als het mag van de dames). In de zomer van 2020 zal ik de rol van penningmeester op me nemen in de oudercommissie.

Mardou van Leuven – Algemeen Lid

Mijn naam is Mardou van Leuven en sinds 2018 heb ik mij aangesloten bij de oudercommissie.  Ik ben getrouwd met Rolf en onze dochter Luke (10 jaar) en zoon Aik (8 jaar) zitten al jaren bij de BSO op de Bosuil. Oorspronkelijk kom ik uit Haarlem en woon sinds 10 jaar in Overberg. Samen met mijn collega run ik een dierenkliniek in Veenendaal. We hebben thuis veel dieren, onder andere schapen, geitjes, kippen, papegaaien, konijnen en een opvangadres voor Stichting Cavia. De kinderen groeien dus op met heel veel dierenliefde. Ik heb mij aangemeld bij de OC omdat ik graag meedenk hoe de bosuil nog beter en leuker kan worden.

Gerben Hofstra – Algemeen Lid

Mijn naam is Gerben Hofstra; ik ben getrouwd met Sabrina en de vader van Noah. Sinds 2016 wonen wij in Amerongen en gaat Noah een aantal dagen in de week naar de Bosuil. In het dagelijks leven sta ik deels voor de klas op de HAS Den Bosch bij de opleiding Toegepaste Biologie en deels doe ik het projectmanagement voor grotere onderzoeksprojecten. Ik zit in de oudercommissie van de Bosuil omdat ik graag meedenk over hoe we samen de Bosuil levendig en sterk kunnen houden.