De Bosuil

Oudercommissie

Net zoals andere kinderopvang en dagverblijven heeft ook de Bosuil een oudercommissie (OC). Deze commissie bestaat uit ouders van kinderen van het kinderdagverblijf (KDV) en de buitenschoolse opvang (BSO). Het hebben van een oudercommissie is verplicht voor de Bosuil en deze heeft verschillende taken (zie statuten OC). De OC heeft onder andere een adviserende functie aan de directie van de Bosuil. Dit houdt in dat de directie verplicht is om (veranderingen in) pedagogisch-, financieel-  en organisatorisch beleid, dagelijks bestuur en voor de kinderen en ouders van invloed zijnde beslissingen, voor te leggen aan de OC. De OC adviseert de directie hierover, echter dit advies is niet bindend. De huidige ervaringen van de bestaande OC is dat de directie open staat voor advies en deze meeneemt in de definitieve besluitvoering.

Ook is de OC de koppeling tussen de ouders en de directie. Leden van de OC zijn door ouders te benaderen als zij vragen hebben over bestuur, beleid, dagelijkse gang van zaken of financiën. De OC heeft echter geen rol in de uitvoering van de opvangtaken of pedagogisch beleid.

De OC heeft ook een sociale functie. Zij organiseert activiteiten op de Bosuil (zoals thema avonden of Bosuilmarkt) en kan een meewerkende rol spelen bij activiteiten die georganiseerd worden door de Bosuil. Ook regelt de OC attenties voor de leidsters bij bijzondere gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, dag van de leidster en dergelijke). Deze attenties worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

De leden van de oudercommissie stellen zich hieronder aan u voor. Spreek ons gerust aan als u vragen hebt, of stuur een email naar ocdebosuil@gmail.com.

Tamara Schut

Algemeen Lid

Julia Plet-Gunkel

Algemeen Lid

Trudy Kool

Algemeen Lid

Erwin Reede

Algemeen lid

In het kort

Waar staat de Bosuil voor?

Het kind
Centraal
 
Respect

Ontwikkeling
 
Vaste Gezichten