‘De Bosuil’ biedt kinderopvang aan kinderen van nul tot en met twaalf jaar oud. ‘De Bosuil is gevestigd op een mooie locatie aan de rand van het bos in Amerongen. Dit betekent dat kinderen ruimschoots de gelegenheid krijgen om buiten te spelen en de natuur te ontdekken. Wij streven ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde opvang te bieden, waar respect en de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen wij door een veilige, warme en uitdagende sfeer te creëren op ons kinderopvang, waarin elk kind zich thuis kan voelen. Kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn.

De meeste ouders van de kinderen die bij ons komen, werken beiden, waardoor het kind twee of meerdere dagdelen per week op onze kinderopvang verblijft. Op het moment dat de ouders hun kind bij ons brengen, vertrouwen zij ons de opvoeding en verzorging van hun kind toe.

Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen werken wij vanuit een onderbouwde visie op de omgang met- en de ontwikkeling van kinderen. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het handelen van de leidsters in onze kinderopvang.

Hieronder treft u de link aan naar ons pedagogisch beleid, waarin onze visie is beschreven. Het pedagogisch beleid geeft ouders en andere betrokkenen de mogelijkheid een beeld te krijgen van de werkwijze van ‘de Bosuil’ en van de normen en waarden die uitgangspunt zijn voor ons handelen. Daarnaast kunnen de leidsters aan de hand van dit beleidsplan hun manier van handelen motiveren en verantwoorden.

Ons pedagogisch beleid is een resultaat van besprekingen, discussies en het uitwisselen van ervaringen. Door als team samen na te denken over pedagogische vraagstukken, wordt onze visie ontwikkeld en blijven we ‘scherp’. Het pedagogisch beleid wordt regelmatig besproken en zal daarom steeds in ontwikkeling blijven.

Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijk gesprek en dan kunnen wij u hier gelijk de sfeer laten proeven.

met hartelijke groeten, Gabriela & Sigurd

Speel en Leer

Het kind centraal, Lekker buiten!

Kinderdagverblijf

Wij werken in verticale groepen. Het pedagogische doel van onze opvang is kwalitatief goede en verantwoorde opvang te bieden, waarbij respect voor en de ontwikkeling van het kind centraal staat. De kinderen moeten zich bij ons veilig en vertrouwd voelen en zich in hun eigen tempo zich ontwikkelen. Bij ons staat het kind centraal, kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn. Ieders eigenheid en individuele mogelijkheden. Het belangrijkste is het observeren en waarnemen van de kinderen. 

 

Kijken naar kinderen om ze te leren kennen, om te kijken naar de manieren waarop ze op iets reageren en om te zien of het hen interesseert. Daarna stimuleren we de kinderen waar te nemen door te kijken, horen, proeven, ruiken en voelen.

 

Buitenschoolseopvang

Het buitenschoolsopvang “De Bosuil” is een opvang in de natuur. Onze opvang is gevestigd op een mooie locatie aan de rand van het bos in Amerongen, waar de kinderen ruimschoots de gelegenheid krijgen buiten te spelen en te ravotten.

In onze buitenschoolsopvang is de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Wij werken in verticale groepen. Het belangrijkste is het observeren en waarnemen van de kinderen. Kijken naar kinderen om ze te leren kennen, om te kijken naar de manieren waarop ze op iets reageren en om te zien of het hen interesseert.Daarna stimuleren we de kinderen waar te nemen door te kijken, horen, proeven, ruiken en voelen.

In het kort

Waar staat de Bosuil voor?

Het kind 
Centraal
Respect
Ontwikkeling
Vaste Gezichten