Op donderdag 17 september was het Dag van de Leidsters 2020 en kregen alle leidsters van de Oudercommissie een “bedankt dat je me laat groeien”-zakje met bloemenzaadjes. Er waren wat extra bloemenzaadjes die door de kinderen direct zijn gezaaid in de bloementuin!